Impregnert - Bunnstokker

Dimensjoner:

45 x 095
45 x 145