Impregnert - Utvendige kledninger

Dimensjoner:

16 x 098

19 x 123
19 x 148

22 x 098
22 x 123
22 x 148
22 x 173