Justert last

Justert last er skåret trelast som er høvlet til korrekte mål etter tørking. Justert last har små dimesjonstoleranser, og plane flatsider.

Vår justert last finnes i materiale gran, som er kjent for å være solid og hardfør.

Av justert last fører vi alle standard dimensjoner. Vi lagerfører også dimensjoner som ikke er standard, da vi vet at dette er etterspurt i eldre bygninger. Våre ulike typer justert last inkluderer:

• Firkant
• Planker
• Rekker & lekter
• Trekantlekt

Har du noen spørsmål vedrørende justert last kan du ta kontakt for en hyggelig prat her.