Leiehøvling

Vi kan påta oss leiehøvling, men ønsker å se råstoffet før vi kan si ja til denne type oppdrag. Grunnen er at resultatet aldri blir bra, hvis råstoffet er av dårlig kvalitet.

Derfor er det begrensninger på hva vi kan, og vil, påta oss av leiehøvling. Når vi er usikre på resultatet, lar vi det heller være.

Hovedsaklig høvler vi gran og furu, men har opp gjennom årene høvlet til sammen 21 ulike treslag.