Fotlister

Fot- eller gulvlister brukes hovedsaklig for å dekke overgangen fra gulv til vegg. Her er det vanlig med noe større bredde enn på karmlister.

Det elektriske anlegget kan ofte være en begrensning i forhold til bredden på fotlistene.