Impregnerte materialer

For at trelast skal tåle å stå ute, er det viktig å bli behandlet riktig. Vi i Trætteberg Trelast AS selger impregnerer trelast som brukes ute i fuktig miljø.

Ved impregnering av treverket unngår treverket råte, og vil opprettholde høy kvalitet over lang tid.

Kobberimpregnering er det mest vanlige impregneringsbehandlingen. Vårt ubehandlede treverk blir behandlet med denne impregneringen umiddelbart, slik at både fargen og kvaliteten på treverket vedvarer. Dagens impregneringen virker skånsomt på miljøet.

Impregnert treverk brukes særlig på terrasser, gelendre og annet utvendig som ligner dette.