Vår historie

Saga ble flyttet til Nordre Nordby i 1932 hvor den ble drevet med dampmaskin. Dette var en såkalt lokomobil, som ved hjelp av egen dampmaskin kunne kjøres langs vei. På Nordby ble den brukt til sag og treskeverk. Når høvleriet ble startet i 1938, gikk den der om sommeren.

Trætteberg Trelast AS ble stiftet i 2012, men har røtter tilbake til tiden hvor vannkraft ble brukt til å drive maskineriet, så tidlig tilbake som på slutten av 1800-tallet. Den gangen ble det bygget mølle og sag i tilknytning til en vannturbin. Turbin og mølle står der fortsatt, ved Børta som er demmet opp ved Damhaug, langs veien til Nordre Mangen.

Frem til midten av 1980-tallet ble det både saget og høvlet materialer på Nordre Nordby, men i 1985 ble saga stoppet. Da var den både gammeldags og utslitt. Det ble tatt en beslutning om å bare å høvle, og tidlig på 90-tallet ble høvleriet oppgradert.

Det er i dag 4. generasjon som driver høvleriet. Driften har vært knyttet til Nordre Nordby på Lierfoss helt frem til gården ble solgt i 2011. Driften ble da flyttet til gamle Ormstad Sag og Høvleri i Høland. I 2012 fikk høvleriet en kraftig oppgradering for videre drift.